tabnet-kasy-fiskalne-radom-terminale-płatnicze-polska-bezgotówkowa-podpis-elektroniczny-certyfikat-cencert
  • Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotu

Po fiskalizacji kasy fiskalnej należy dokonywać zewidencjonowania każdej sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy towaru lub usługi.

Należy również pamiętać, aby klient otrzymał tylko jeden dowód zakupu. W przypadku konieczności wystawienia osobie fizycznej faktury VAT i paragonu lub też faktury VAT do wcześniej wystawionego paragonu, klient otrzymuje oryginał faktury, paragon zaś dopina się do kopii faktury, która pozostaje u sprzedawcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kupujący towar lub usługę powinien otrzymać dokument poświadczający dokonanie zakupu. Paragon jest dowodem na to, że sprzedawca rejestruje swoje obroty, zaś naliczony w cenie, drukowany na paragonie i zapłacony przez kupującego podatek zostanie przekazany do budżetu państwa. Dla Urzędu Skarbowego paragon jest więc dokumentem potwierdzającym, iż przedsiębiorca skrupulatnie płaci państwu należne podatki. Inspektorzy, w okresie kryzysu wyjątkowo mocno pilnują należnych wpływów do budżetu. Nie kalkuluje się zatem podejmować ryzyka i prowadzić handlu bez uwzględnienia kasy rejestrującej, ponieważ skutki w wypadku wykrycia takiego występku, mogą być boleśnie odczute przez podatnika.

Odpowiedzialność i sankcje

W Kodeksie Karnym Skarbowym znajduje się zapis mówiący o tym, że karze grzywny do 180 stawek dziennych podlega:

  • kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania,
  • kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury, rachunku bądź dowodu zakupu towarów - jak i ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

Stawka ta nie może być niższa od 1/3 części minimalnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 1600 zł brutto, ani przewyższać jej czterystukrotności. W trakcie ustalania stawki dziennej, sąd ma na uwadze dochody sprawcy, jego kondycję osobistą, rodzinną, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Należy pamiętać, że, w zależności od okoliczności sprawy, sąd może złagodzić bądź zaostrzyć karę. Specjalne obostrzenie kary stosuje się na przykład w sytuacjach, gdy:

  • przestępstwo skarbowe popełniane jest naumyślnie,
  • przestępstwo skarbowe stanowi stałe źródło dochodu,
  • jedna osoba nadużywa stosunku zależności i doprowadza inną osobę do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe (np. właściciel sklepu żąda, by sprzedawczyni nie nabijała transakcji na kasę i nie wydawała paragonów).

W wypadku umyślnego, ciągłego niewydawania paragonów o dużej wartości, nadzwyczajnie obostrzona kara to więzienie, co nie usuwa wymierzenia również grzywny pieniężnej.

Grzywna

W pewnych sytuacjach sąd może potraktować niewydanie paragonu, jako proste wykroczenie. Obejmuje to takie zajścia, kiedy klient nie otrzymał potwierdzenia dokonanej transakcji nieumyślnie i nie dotyczyła ona artykułów o dużej wartości. Karą za przewinienie skarbowe jest grzywna wyznaczona kwotowo, wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wymierzając taką karę bądź nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Ustanie karalności

Kara skarbowa przestaje grozić przedsiębiorcy po roku od daty niewydania paragonu fiskalnego nabywcy. W sytuacji mandatu karnego, po roku od jego uiszczenia, ściągnięcia grzywny (lub przedawnienia się jej wykonania) zdarzenie uznaje się za niebyłe. Gdy podatnik popełni przestępstwo skarbowe, czas ten sięga aż 5 lat.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest dopuszczony!
    Zła           Dobra

Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotu

  • Kod produktu: Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotu
  • Dostępność: W magazynie
  • 0,00 zł

  • Bez podatku: 0,00 zł